Regulamin serwisu 4banki.pl

Warunki ogólne

  • Aby mieć możliwość pełnego użytkowania bloga oraz dodawania w nim treści, trzeba przejść przez nieodpłatną rejestrację.
  • Rejestracja na blogu jest oczywista z przekazaniem pozwolenia na reguły określone w regulaminie.
  • Zgodnie z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., zabronione jest zapożyczanie i przedrukowywanie treści opublikowanych na stronie 4banki.pl. Pogwałcenie tego paragrafu skutkuje zawiadomieniem policji.
  • Autor jest w pełni odpowiedzialny za dodany felieton. Administrator bloga nie nie jest odpowiedzialny za krzywdy będące rezultatem wykorzystania treści opublikowanych na serwisie.
  • Autor publikacji ogłasza, że posiada całkowite prawa autorskie.
    Artykuły nie mogą być umieszczane na odrębnych serwisach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na 4banki.pl.
  • Treści, które nie spełniają zaleceń, mogą zostać odrzucone. Posiadacz bloga ma prawo do odmowy bez przedstawiania konkretnej pobudki.
  • Na 4banki.pl obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności właściciela bloga. Czytelnik wie, że blog ma styl informacyjno-rozrywkowy, analogicznie jak zamieszczane na nim treści. Nie przedstawiają one sugestii ani zaleceń w określonych sytuacjach. Dodawane felietony prezentują opinie ich twórców.
  • Właściciel nie odpowiada za treść komentarzy wyświetlanych pod publikacjami.

Zamieszczanie artykułów na witrynie
1. Treść treści powinna być niesprzeczna z wytycznymi polskiej gramatyki i ortografii. Teksty z uderzającymi pomyłkami nie będą dodane.
2. Zawartość tekstu musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być frapująca dla internautów.
3. Każdy felieton musi być wyjątkowy, zajmujący i przejrzysty dla czytelników.
4. Dodawane artykuły powinny mieć co najmniej 2500 znaków bez odstępów.
5. W publikacji możliwe jest dodanie nie więcej niż 1 linka w formie URL lub brand.
6. Artykuł i linki prowadzące do zewnętrznych stron nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem oraz treści dla dorosłych.
7. Do wszystkich publikacji powinno się dołączyć obrazek. Zdjęcie nie może łamać wytycznych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.