Czy i jaki bank udzieli kredytu ze złą historią?

przez | 10 sierpnia 2021

Aby otrzymać kredyt z banku, należy spełnić szereg warunków, w tym wykazać się dobrą historią kredytową. Dane na temat wszelkich spłacanych zobowiązań, w tym opóźnień w spłatach rat, pożyczek i kredytów zbiera Biuro Informacji Kredytowej, z którego rejestru korzystają wszystkie banki. Zdarza się jednak, że bank pod specjalnymi względami udzieli kredytu osobie ze złą historią, jednak nie jest to popularna praktyka.

Czym jest zła historia kredytowa?

Największe firmy pożyczkowe oraz banki po udzieleniu klientowi kredytu przekazują informacje na ten temat do Biura Informacji Kredytowej, a następnie aktualizują je w czasie spłaty zobowiązania. Dzięki temu systemowi inne podmioty mogą sprawdzić, czy dany kredytobiorca jest wiarygodny i terminowo wywiązuje się ze spłaty swoich długów. BIK przyznaje każdemu kredytobiorcy ocenę w postaci gwiazdek (od 1 do 5) oraz punktów (od 192 do 631). Im więcej punktów, tym lepsza historia kredytowa.

O złej historii kredytowej mówi się wtedy, gdy miejsce mają opóźnienia w spłacie jakiegoś zobowiązania. Scoring, czyli ilość przyznanych punktów obniża także duża liczba otwartych kredytów w krótkim czasie, a także duża liczba złożonych wniosków kredytowych.

Czy bank udzieli kredytu ze złą historią?

To pytanie zadaje sobie każdy, kto chce wziąć kredyt, ale ma świadomość, że w przeszłości zdarzyły mu się np. opóźnienia w regulowaniu spłaty swoich zobowiązań. Czy jednorazowe przekroczenie terminu wpłaty raty kredytu przekreśla szansę na przyznanie nowego kredytu? Na szczęście nie, gdyż banki biorą pod uwagę także inne kwestie i są w stanie przymknąć oko na niewielkie uchybienia, czy zaległości.

Podczas oceny wiarygodności kredytowej klienta, banki uwzględniają również takie kwestie, jak profil socjodemograficzny, czy relacyjność. Biorąc pod uwagę to, ile czynników jest uwzględnianych w procesie przyznawania kredytu, nie można stwierdzić, czy zła historia kredytowa jest w stanie całkowicie przekreślić szansę na uzyskanie kredytu. Należy jednak liczyć się z tym, że może to wpłynąć negatywnie na warunki udzielonej pomocy finansowej, a dokładnie – podnieść cenę kredytu. Dotyczy to wszystkich banków obecnych na rynku, trzeba jednak zaznaczyć, że dokładne informacje na temat sposobu ujęcia w ocenie ryzyka kredytowego punktacji scoringowej w BIK jest tajemnicą banków i nie ma oficjalnych danych na ten temat.

Co jest brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu?

Na początku należy zaznaczyć, że co innego jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt konsumencki, a co innego w przypadku kredytu hipotecznego. Banki stosują m.in. własne metody statystyczne, biorą pod uwagę historię dotychczasowej współpracy oraz w przypadku złej historii kredytowej – wysokość zaległego zadłużenia.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na decyzję banku o przyznaniu kredytu są:

  • źródło oraz wysokość dochodów,
  • posiadanie i wysokość wkładu własnego,
  • wiek,
  • ilość osób na utrzymaniu.

To tylko część danych, które należy przekazać bankowi. Każda z tych informacji ma wpływ na to, na jakich warunkach otrzymamy kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *